Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts (UNIDROIT)
Saturs: Informācija par UNIDROIT institūta veidošanu, tā mērķiem, dalībniekiem, finansējumu, struktūru, darba valodām, tiesību normu izstrādāšanas un pieņemšanas politiku, darbības metodēm, darbības programmu, citām institūta darbības jomām, piemēram, publikācijas, bibliotēka. UNIDROIT principi. Saite uz datu bāzi par tiesu praksi un bibliogrāfiju par UNIDROIT principu piemērošanu. UNIDROIT konvenciju teksti, publikācijas, pētniecības iespējas. Saite uz Salīdzinošo un ārzemju tiesību pētniecības centra (Centre for Comparative and Foreign Law Studies) mājas lapu.
Links: http://www.unidroit.org/news
Tēmas: | Civilprocess || Finanšu tiesības || Līgumtiesības || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tirdzniecības tiesības |
Veidi: | Indeksi || Juridiskās bibliotēkas || Juridiskās informācijas institūti || Juridiskās literatūras izdevēji, grāmattirgotāji || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās tiesas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: | Āfrika || Austrālija un Okeānija || Āzija || Dienvidamerika un Centrālamerika || Eiropa || Ziemeļamerika |