Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: CISG datubāze
Saturs: Datubāzē apkopoti materiāli Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) izpētei: konvencijas teksts un tā izstrādāšanas vēsture, tiesu prakse, zinātniski raksti un praktiski padomi konvencijas piemērošanā. Datubāzi uztur Pace Universitāte (ASV).
Links: http://www.cisg.law.pace.edu/
Tēmas: | Civiltiesības un komerctiesības || Līgumtiesības || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tirdzniecības tiesības |
Veidi: | Indeksi || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās tiesas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Amerikas Savienotās Valstis || Argentīna || Austrālija || Austrija || Beļģija || Bulgārija || Čehija || Dānija || Francija || Itālija || Japāna || Jaunzēlande || Kanāda || ķīna || Krievija || Nīderlande || Somija || Spānija || Šveice || Taivāna || Ungārija || Vācija || Ziemeļamerika || Zviedrija |