Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Hāgas Starptautisko privāttiesību konference
Saturs: Informācija par to, kas ir Hāgas konference (tās izveidošana, darbības metodes, institucionālā struktūra, publikācijas, kontaktinformācija). Hāgas konvenciju starptautiskajās privāttiesībās detalizēts uzskaitījums ar konvenciju tekstiem un dalībvalstu sarakstiem. Hāgas konferences programma no 1996. līdz 2002. gadam. Notikumu un faktu apkopojums preses relīzēs.
Links: http://www.hcch.net/index_en.php
Tēmas: | Bērnu tiesības || Starptautiskās privāttiesības |
Veidi: | Starptautiskās konvencijas un līgumi |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: | Āfrika || Austrālija un Okeānija || Āzija || Dienvidamerika un Centrālamerika || Eiropa || Ziemeļamerika |