Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Centrālā banka
Saturs: Lapa sniedz informāciju par Eiropas Centrālās bankas struktūru, darbību, aktualitātēm, piedāvā iespēju iepazīties ar publikācijām un statistiku par tās darbību. Atsevišķa sadaļa veltīta bankas juridiskajam ietvaram. Ir iespēja iepazīties ar bankas darbību, monetāro politiku un norēķinus reglamentējošiem dokumentiem, kā arī bankas administratīvo un strukturālo funkcionēšanu regulējošiem dokumentiem.
Links: http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.lv.html
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Iekšējais tirgus (preču, pakalpojumu, kapitāla kustības un pārvietošanās brīvība) || Kredītiestāžu tiesības || Nodokļu tiesības || Vērtspapīru tiesības |
Veidi: | Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Igauņu || Latviešu || Lietuviešu || Nīderlandiešu || Poļu || Portugāļu || Spāņu || Vācu || Zviedru |
Reģioni: | Eiropa |