Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Juridiskā Zinātne. Latvijas Universitātes žurnāls
Saturs: Mājas lapā pieejami Latvijas Universitātes publicētā žurnāla „Juridiskā zinātne” pilni teksti.
Links: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/juridiska-zinatne-law/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības || Tiesību socioloģija || Tiesību teorija un filosofija || Tiesību vēsture |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Juridiskie žurnāli |
Valodas: | Angļu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |