Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Savienības tiesību analīze
Saturs: Eiropas Savienības tiesību blogs, kura saturu veido vairāk kā 50 autori, no kuriem daudzi ir starptautiski atzīti eksperti Eiropas Savienības tiesībās. Blogā tiek analizēti jaunākie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi un aktuāli Eiropas Savienības tiesību jautājumi.
Links: http://eulawanalysis.blogspot.com/
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības || ES pilsonība || Iekšējais tirgus (preču, pakalpojumu, kapitāla kustības un pārvietošanās brīvība) || Iekšlietas un tieslietas || Institucionālās tiesības || Konkurences tiesības || Kopējā ārējā un drošības politika || Pamattiesības || Paplašināšanās |
Veidi: | Juridiskās informācijas institūti |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Eiropa |