Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: E-likumi
Saturs: SIA "Lietišķās informācijas dienests" uzturēta maksas datu bāze, kurā apkopoti aptuveni 100 000 Latvijas un ES normatīvie akti. Lielai daļai dokumentu pieejams arī profesionāls tulkojums krievu valodā.
Links: https://www.e-likumi.lv/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības |
Veidi: | Likumdošana |
Valodas: | Latviešu |
Reģioni: | Latvija |