Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Bepress juridisko publikāciju krātuve
Saturs: Bepress ir juridisko materiālu tīkls, kurā augstskolas, pētniecības institūti un citas organizācijas bez maksas dara pieejamas publikācijas dažādās ar tiesībām saistītās nozarēs.
Links: http://law.bepress.com/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības || Tiesību teorija un filosofija |
Veidi: | Juridiskās informācijas institūti |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: