Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Dabas aizsardzības pārvalde
Saturs: Informācija par pārvaldes darbības vēsturi. Iespējams iepazīties ar tās nolikumu un struktūru. Sniegta informācija par pēdējiem jaunumiem dabas aizsardzības sfērā. Latvijā īpaši aizsargājamo teritoriju apraksti, kā arī sugu aizsardzības plāni, kas pieejami arī angļu valodā. Atsevišķa informatīva sadaļa veltīta ES projektam Natura 2000. Lapā ir arī iegūstama informācija par CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) un tās darbību Latvijā, kā arī ar to saistītie normatīvie akti.
Links: http://www.daba.gov.lv/public/
Tēmas: | Valsts pārvalde || Vides tiesības |
Veidi: | Juridiskās informācijas institūti || Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |