Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Baltic Factoring. Juridiskais birojs
Saturs: Biroja darbības pamatvirzieni ir pakalpojumu sniegšana civiltiesību, komerctiesību, darba tiesību sfērā, kā arī ģimenes tiesībās, interešu aizstāvība tiesā, piedalīšanās pārrunās utt. Biroja speciālisti sniedz praktisku palīdzību jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, intelektuālo īpašumu, debitora parādu piedziņu pirmstiesas un tiesas ceļā, komercsabiedrību reģistrācija Latvijā un Lietuvā.
Links: http://www.bf.lv/lv/
Tēmas: | Civiltiesības un komerctiesības |
Veidi: | Juridiskie biroji, juristi |
Valodas: | Angļu || Krievu || Latviešu |
Reģioni: | Latvija |