Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Dānijas tiesu sistēma
Saturs: Lapa piedāvā īsumā iepazīties ar Dānijas tiesu sistēmu (arī no vēsturiskā aspekta), tiesu instancēm, tiesnešu darbību, kā arī sniedz nelielu ieskatu civil- un kriminālprocesā.
Links: http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/Pages/default.aspx
Tēmas: | Civilprocess || Civiltiesības un komerctiesības || Konstitucionālās tiesības || Kriminālprocess || Krimināltiesības || Tiesu vara || Valsts iekārta |
Veidi: | Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Dānija |