Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: ANO Spīdzināšanas izskaušanas komiteja
Saturs: ANO Spīdzināšanas izskaušanas komitejas mājaslapa. Tajā pieejama informācija par komitejas darbību, valstu sākotnējie un kārtējie ziņojumi komitejai, Konvencija pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu, tās papildprotokoli, individuālo sūdzību izskatīšanas mehānisms un cita informācija, kas saistīta ar spīdzināšanas aizliegumu.
Links: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx
Tēmas: | Cilvēktiesības |
Veidi: | Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Arābu || Franču || Ķīniešu || Krievu || Spāņu |
Reģioni: