Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: ASV Valdības izdevniecība (GPO)
Saturs: ASV Valdības tipogrāfija sniedz informāciju no visiem trim valsts varas atzariem. Tā ir informācija par likumdošanas varu, procesu, informācija no Kongresa, dokumentu un Kongresa sniegto materiālu meklētājs, atskaites par valdības un prezidenta darbību, valdības budžets, prezidenta darbības ekonomiskie rādītāji, valdības publikācijas, atskaites, izmeklēšanu rezultāti, pieejams ir Federālais reģistrs (oficiālas likumu, likumprojektu, federālo aģentūru un organizāciju paziņojumu publikācijas, kā arī likumdevējvaras rīkojumi un citi prezidenta dokumenti), tiesu vara, tiesu sistēma.
Links: http://www.gpo.gov/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Izpildvara || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Likumdevēja vara || Tiesu vara || Valsts iekārta || Valsts pārvalde || Vēlēšanu tiesības |
Veidi: | Likumdošana || Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Amerikas Savienotās Valstis |