Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Džordžtaunas Universitātes tiesību izpētes ceļveži
Saturs: Tiesību izpētes ceļveži, ko sagatavojusi Džordžtaunas Universitātes Juridiskā bibliotēka. Ceļvežos galvenokārt aplūkotas tiesību nozares no ASV tiesību perspektīvas, pieejami arī materiāli par ārvalstu un starptaustisko tiesību pētniecību.
Links: http://guides.ll.georgetown.edu/home
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības || Tiesību teorija un filosofija |
Veidi: | Juridiskās bibliotēkas || Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Amerikas Savienotās Valstis |