Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Cilvēktiesību tiesa
Saturs: Vispārēja informācija par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) darbību, informācija par prasībām pieteikuma iesniegšanai ECT (arī latviešu valodā). Tiesas darbības pārskati un analīze. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas tiesu lietu datu bāze (HUDOC). ECT izskatītās lietas un spriedumi. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un ECT statūtu teksti.
Links: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Tēmas: | Bēgļu tiesības || Bērnu tiesības || Cilvēktiesības || Cilvēktiesības ES || Diskriminācija || Pamatiedzīvotāju tiesības || Reliģijas brīvība || Starptautiskās tiesības || Vārda brīvība |
Veidi: | Starptautiskās tiesas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: | Eiropa |