Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Hārvarda Universitātes tiesību izpētes ceļveži
Saturs: Tiesību izpētes ceļveži, ko sagatavojuši Hārvarda Juridiskās skolas bibliotēkas speciālisti. Ceļvežos aplūkotas ASV tiesību nozares un tiesību teorija, kā arī starptautiskās tiesības.
Links: http://harvard.v1.libguides.com/law
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās tiesības || Tiesību teorija un filosofija || Tiesību vēsture |
Veidi: | Juridiskās bibliotēkas || Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Amerikas Savienotās Valstis |