Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja
Saturs: Informācija par Parlamentārās asamblejas darbību, tās prezidentu un ģenerālsekretāru. Plenārsēžu apskati un materiāli. Pieņemto aktu teksti, darba dokumenti, debašu protokoli. Saraksts ar nacionālajām delegācijām, īpašajiem viesiem, novērotājiem, komisijām, apakškomisijām un politiskajām grupām. Saites uz Eiropas Padomes mājas lapu, starptautiskajiem sadarbības partneriem un dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem.
Links: http://assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp#
Tēmas: | Bēgļu tiesības || Cilvēktiesības || Diskriminācija || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības |
Veidi: | Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: | Eiropa |