Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Padome
Saturs: Oficiālā Eiropas Padomes (EP) mājas lapa. Informācija par EP un EP Ministru komitejas darbību, jaunumi, preses relīzes. Pieejami oficiālie dokumenti: rezolūcijas, Eiropas konvencijas, rekomendācijas, samitu un konferenču kopsavilkumi, konferenču materiāli, runas, monitoringa ziņojumi, darbības pārskati. Saites uz Parlamentārās asamblejas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Cilvēktiesību komisāra mājas lapām. Informācija par ģenerālsekretāra darbību, Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību kongresu un Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO). EP bibliotēkas katalogs, jaunāko grāmatu un bibliotēkā pieejamo žurnālu katalogs, saites uz žurnālu mājas lapām. Jaunākie EP projekti. Cilvēktiesību dokumenti, lapas par dzimumu vienlīdzību, nacionālajām minoritātēm, cīņu pret rasismu, spīdzināšanas novēršanu. Informācija par tiesisko sadarbību, Venēcijas komisiju, Valstu grupu pret korupciju (GRECO), sociālo saliedētību, informācija par Jaunatnes grupām, EP darbību vides, izglītības, kultūras, mantojuma, jaunatnes un sporta jomās. Informācija par EP sadarbību ar NVO. Saraksts ar EP dalībvalstīm, to parakstītām konvencijām un dalībvalstu pastāvīgajiem pārstāvjiem. Informācijas materiāli (brošūras, izdales materiāli, izglītojošie materiāli). Konkursi.
Links: http://www.coe.int/en/
Tēmas: | Cilvēktiesības || Cilvēktiesības ES || Diskriminācija || Korupcija || Korupcija || Policija || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautisko organizāciju tiesības || Vēlēšanu tiesības |
Veidi: | Indeksi || Juridiskie žurnāli || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Itāliešu || Krievu || Vācu |
Reģioni: | Eiropa |