Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: bnt. Juridiskais birojs
Saturs: bnt ir starptautisks juridiskais birojs, kura biroji atrodas 10 Centrāl- un Autrumeiropas valstīs. Birojs sniedz juridiskās konsultācijas un palīdzību visās galvenajās ar komercdabību saistītajās tiesību jomās. Mājaslapā atrodama informācija par bnt un tā specializācijas jomām, kā arī juridiskie jaunumi valstīs, kurās atrodas bnt biroji.
Links: https://www.bnt.eu/lv/
Tēmas: | Administratīvais tiesas process || Administratīvās tiesības || Civilprocess || Civiltiesības un komerctiesības || Darba tiesības || Datu aizsardzība || Finanšu tiesības || Intelektuālais īpašums || Īpašuma tiesības || Konkurences tiesības || Konkurences tiesības || Kredītiestāžu tiesības || Līgumtiesības || Maksātnespēja/Bankrotu tiesības || Medicīnas tiesības || Nodokļu tiesības || Sabiedrību tiesības || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Telekomunikāciju un enerģētikas tiesības || Uzņēmumu apvienošana un pirkšana || Vides tiesības |
Veidi: | Juridiskie biroji, juristi |
Valodas: | Angļu || Franču || Igauņu || Latviešu || Lietuviešu || Poļu || Vācu |
Reģioni: | Latvija |