Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL)
Saturs: Mājaslapā pieejama informācija par UNCITRAL, ziņojumi no komisjas sanāksmēm un kolokviju materiāli, atsevišķu darba grupu materiāli par dažādām ar starptaustiskajām tirdzniecības tiesībām saistītām tēmām. Tāpat pieejami arī UNCITRAL likumdošanas akti -konvencijas, parauglikumi, līgumu teksti un skaidrojumi -, kā arī UNCITRAL šķīrējtiesas noteikumi kā arī UNCITRAL apstprinātie teksti. Ir pieejama arī tiesu un šķīrējtiesu prakse saistībā ar UNCITRAL tekstiem (CLOUT).
Links: http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html
Tēmas: | E-komercija || Finanšu tiesības || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tirdzniecības tiesības |
Veidi: | Indeksi || Juridisko resursu ceļveži, pamācības || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas || Starptautiskās tiesas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Franču || Krievu || Spāņu |
Reģioni: