Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Amerikas Starptautisko tiesību biedrības (ASIL) elektronisko resursu ceļvedis
Saturs: ASIL starptautisko tiesību resursu internetā katalogs. Satur īsu katras tiesību nozares raksturojumu, tās vēsturi un svarīgākās starptautiskās organizācijas, kas šajā tiesību nozarē darbojas. Saites uz konvenciju tekstiem, juridiskajiem žurnāliem, citām saitēm.
Links: http://www.asil.org/resources/electronic-resource-guide-erg
Tēmas: | Cilvēktiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskā arbitrāža un starptautiskā strīdu risināšana || Starptautiskās krimināltiesības un kara noziegumi || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības || Vides tiesības |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Indeksi || Juridiskie žurnāli || Juridiskie žurnāli (žurnālu saturs, abstrakti) || Juridisko resursu ceļveži, pamācības || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: