Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Sociālo zinātņu pētniecības tīkls (SSRN)
Saturs: SSRN piedāvā kopsavilkumus un pilnus tekstus zinātniskiem rakstiem un pētījumiem dažādās zinātņu jomās, piemēram, tiesībās, ekonomikā un filozofijā.
Links: http://www.ssrn.com/en/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Izglītība || Juridiskās informācijas institūti || Juridiskie žurnāli (žurnālu saturs, abstrakti) |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Eiropa || Ziemeļamerika |