Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Savienības advokatūru un tiesību biedrību padome
Saturs: Informācija par Eiropas Savienības juristiem, kuri cenšas uzlabot un pilnveidot juristu tiesības Eiropas Savienībā. Tiesu materiāli, lietas, kuras saistītas ar juristu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un ar to saistītās publikācijas. Informācija par Eiropas Savienības juristu ētikas kodeksu. Informācija par juridiskās palīdzības iespējām Eiropas Savienībā, kritērijiem, kādi tiek prasīti no juristiem dažādās ES dalībvalstīs. Saites uz citām mājas lapām par juristu iespējām papildināt zināšanas Eiropas Savienības jautājumos, starptautiskām organizācijām, vispārīgām juridiska rakstura mājas lapām, advokatūras un tiesību biedrību mājas lapām, kā arī citām juridiskās informācijas meklēšanas mājas lapām. Statistika par ES un kandidātvalstu juristiem.
Links: http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0
Tēmas: | Iekšējais tirgus (preču, pakalpojumu, kapitāla kustības un pārvietošanās brīvība) || Iekšlietas un tieslietas || Juridisko profesiju reglamentēšana |
Veidi: | Juridiskā palīdzība, tiesiskā reforma || Profesionālās organizācijas, asociācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Itāliešu || Spāņu |
Reģioni: | Eiropa |