Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas un salīdzinošās privāttiesības
Saturs: Dažādu interneta resursu par Eiropas un starptautiskajām privāttiesībām katalogs. Vispārīgie katalogi: ārvalstu un starptautisko vispārīgo juridisko resursu katalogs. Unificēto un starptautisko privāttiesību resursu katalogs. Eiropas savienības tiesību resursu katalogs, Eiropas un salīdzinošo tiesību institūtu un centru mājas lapu, un pētniecības grupu mājas lapu katalogs. Starptautisko salīdzinošo tiesību biedrību un asociāciju mājas lapu katalogs, interneta vārdnīcu (ieskaitot juridisko terminu) katalogs, vārdnīcu un pētniecības instrumentu katalogs, atsauces materiālu katalogs, ES direktīvu Eiropas privāttiesībās katalogs. Iespējas meklēt atsevišķu pasaules valstu tiesību aktus. Citas noderīgas (radniecīgas) saites.
Links: http://civil.udg.es/epclp/countries.htm
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības || Ģimenes tiesības || Iekšējais tirgus (preču, pakalpojumu, kapitāla kustības un pārvietošanās brīvība) || Starptautiskās privāttiesības |
Veidi: | Indeksi || Juridiskās informācijas institūti || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Amerikas Savienotās Valstis || Apvienotā Karaliste || Austrālija un Okeānija || Austrija || Eiropa || Francija || Itālija || Kanāda || Portugāle || Šveice || Vācija || Ziemeļamerika |