Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Starptautiskā Darba organizācija (SDO)
Saturs: Mājaslapa satur pamatinformāciju par organizāciju, tās rīkotajiem pasākumiem kā arī aktualitātes saistībā ar darba tematu. Lapā pieejami pētnieciskie materīali: ziņojumi, pētnieciskie darbi, publikācijas. Tāpat atrodami arī žurnāli, statistika un datubāzes, kas saistītas ar darba tēmu, piemēram, ILOSTAT, LABORTAT, NORMALEX, NATALEX u.c.. Lapā pieejama arī informācija par starptautiskajām darba normām, proti, ar tām saistītie starptautiskie dokumenti, pārraugošās iestādes un to procedūras utt..
Links: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
Tēmas: | Bērnu tiesības || Darba tiesības || Diskriminācija || Konstitūcijas || Sociālā likumdošana || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautisko organizāciju tiesības |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Juridiskās bibliotēkas || Juridiskie žurnāli || Likumdošana || Nevalstiskas organizācijas || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Spāņu |
Reģioni: | Āfrika || Austrālija un Okeānija || Āzija || Dienvidamerika un Centrālamerika || Eiropa || Ziemeļamerika |