Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Datu aizsardzība Eiropas Savienībā
Saturs: Informācija par datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Lapā ir pieejamas tiešsaistes konsultācijas, ieinteresēto pušu nostājas direktīvas ieviešanas jautājumos, ziņas par Datu aizsardzības direktīvas ieviešanu. Apraksts par Eiropas Datu aizsardzības inspektora funkcijām. Saites uz datu aizsardzības institūciju mājas lapām dalībvalstīs, kandidātvalstīs un citās valstīs. šajā lapā ir pieejami tiesību akti, kas regulē datu aizsardzību gan Eiropas Savienībā, gan starptautiskajā vidē, kā arī ir apkopoti Eiropas Komisijas pētījumi un ziņojumi.
Links: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_lv.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Datu aizsardzība |
Veidi: | Likumdošana || Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču || Vācu |
Reģioni: