Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Saturs: Informācija par Eiropas Revīzijas palātas darbību un tiesībām. Mājas lapā ir sniegta informācija par Revīzijas palātas procesuālajiem noteikumiem, audita termiņiem un metodēm. Lapā ir pieejams ārējo auditoru ziņojums, kā arī finanšu noteikumi, kas piemērojami, izstrādājot Eiropas Kopienu budžetu.
Links: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_lv.htm
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības || Iekšējais tirgus (preču, pakalpojumu, kapitāla kustības un pārvietošanās brīvība) |
Veidi: | Starptautiskās organizācijas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu || Franču || Itāliešu || Latviešu || Lietuviešu || Nīderlandiešu || Poļu || Portugāļu || Spāņu || Vācu || Zviedru |
Reģioni: | Eiropa |