Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: FLAG. ārvalstu tiesību ceļvedis
Saturs: Interneta ceļvedis, kurā apkopota informācija par Lielbritānijas nacionālo un universitāšu bibliotēku fondos esošajām ārvalstu tiesību, starptautisko tiesību un salīdzinošo tiesību kolekcijām. Plašas meklēšanas iespējas.
Links: http://ials.sas.ac.uk/library/flag/flag.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības || Tiesību teorija un filosofija |
Veidi: | Juridiskā palīdzība, tiesiskā reforma || Juridiskās bibliotēkas || Juridiskās informācijas institūti |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Apvienotā Karaliste |