Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Lex Mercatoria. Starptautisko/transnacionālo komerctiesību monitors
Saturs: Plaša informācija par starptautiskajām privāttiesībām, starptautiskajām publiskajām tiesībām, jūras tiesībām un tirdzniecības tiesībām. Grāmatu un žurnālu katalogs, publikācijas un zinātniski raksti. Saraksts ar starptautiskajām organizācijām komerctiesību jomā.
Links: http://www.jus.uio.no/lm/
Tēmas: | Autortiesības || Civiltiesības un komerctiesības || E-komercija || Gaisa un kosmosa tiesības || Intelektuālais īpašums || Jūras tiesības || Kolīziju normas || Krimināltiesības || Maksātnespēja/Bankrotu tiesības || Medicīnas tiesības || Nodokļu tiesības || Patentu zīmes/Preču zīmes || Romiešu tiesības || Sabiedrību tiesības || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Starptautiskā arbitrāža un starptautiskā strīdu risināšana || Starptautiskais terorisms || Starptautiskās krimināltiesības un kara noziegumi || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautiskās tirdzniecības tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības || Tiesību teorija un filosofija || Vides tiesības |
Veidi: | Indeksi || Juridiskie žurnāli (žurnālu saturs, abstrakti) || Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: