Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Saturs: Informācija par studiju procesu Juridiskajā fakultātē, studentu pašpārvaldi, tiesu izspēlēm.
Links: http://www.jf.lu.lv/
Tēmas: | Tiesību teorija un filosofija |
Veidi: | Izglītība || Juridiskie žurnāli (žurnālu saturs, abstrakti) |
Valodas: | Latviešu |
Reģioni: | Latvija |