Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Juridisko žurnālu un citu zinātnisko žurnālu saturisks apskats
Saturs: Datubāze ar iespējām meklēt zinātniskos rakstus vairāk nekā 750 juridiskajos žurnālos, kas publicēti ASV un citās valstīs. Datubāze tiek regulāri (katru dienu) papildināta un tajā atrodami žurnāli, ko Tarlton Juridiskā bibliotēka ir saņēmusi pēdējos trīs mēnešos.
Links: http://tallons.law.utexas.edu/search/
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Cilvēktiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Finanšu tiesības || Konstitucionālās tiesības || Krimināltiesības || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tiesības |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Indeksi || Juridiskie žurnāli || Juridiskie žurnāli (žurnālu saturs, abstrakti) |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Amerikas Savienotās Valstis |