Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: ANO Starptautisko tiesību komisija
Saturs: Komisijas ziņojumi un citi dokumenti, analītiskie ceļveži komisijas apskatītajos starptautisko tiesību jautājumos (meklēšanas iespējas), konvenciju un citu starptautisko dokumentu teksti, saites uz citu starptautisko organizāciju mājas lapām.
Links: http://legal.un.org/ilc/
Tēmas: | Jūras tiesības || Starptautiskās krimināltiesības un kara noziegumi || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības |
Veidi: | Juridiskā palīdzība, tiesiskā reforma || Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: