Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Interights. Starptautiskais centrs cilvēktiesību aizsardzībai
Saturs: Starptautisko cilvēktiesību tiesu spriedumu meklēšana pēc tēmām, valstīm. Cilvēktiesību līgumu un institūciju meklēšana. Starptautiskais cilvēktiesību tiesiskās aizsardzības centrs tika nodibināts, lai atbalstītu un veicinātu cilvēktiesību un pamatbrīvību tiesisko aizsardzību visā pasaulē, efektīvi piemērojot starptautiskās un salīdzinošās cilvēktiesības.
Links: http://www.interights.org/home/index.html
Tēmas: | Bēgļu tiesības || Bērnu tiesības || Cilvēktiesības || Cilvēktiesības ES || Diskriminācija || Pamatiedzīvotāju tiesības || Reliģijas brīvība || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības || Vārda brīvība |
Veidi: | Indeksi || Juridiskās informācijas institūti || Starptautiskās tiesas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Āfrika || Austrālija un Okeānija || Āzija || Dienvidamerika un Centrālamerika || Eiropa || Ziemeļamerika |