Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas zinātnisko pētījumu arhīvs (ERPA)
Saturs: Eiropas zinātnisko pētījumu arhīvs ietver pilna teksta publikācijas, kas veltītas Eiropas integrācijas procesiem un kurus publicē vadošās zinātniski pētnieciskās institūcijas - Eiropas universitātes institūts Florencē, Harvardas Juridiskā skola, Maksa Planka sabiedrības studiju zinātniskais institūts, Eiropas integrācijas raksti tiešsaistē (EIoP), Konstitucionālisma interneta publikācijas u.c. Rakstos aplūkota Eiropas politiskā, sociālā un ekonomiskā integrācija, kas attiecas uz Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas monetāro sistēmu, kā arī vienoto Eiropas valūtu.
Links: http://eiop.or.at/erpa/
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības || ES pilsonība || Iekšējais tirgus (preču, pakalpojumu, kapitāla kustības un pārvietošanās brīvība) || Iekšlietas un tieslietas || Institucionālās tiesības || Konkurences tiesības || Kopējā ārējā un drošības politika || Pamattiesības || Paplašināšanās || Vēsture |
Veidi: | E-žurnāli (pilni teksti) || Juridiskās informācijas institūti || Juridiskās literatūras izdevēji, grāmattirgotāji || Juridiskie žurnāli |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Eiropa |