Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Maksa Planka Salīdzinošo publisko tiesību un starptautisko tiesību institūts
Saturs: Informācija par Maksa Planka institūta publikācijām. OPAC - publiskas pieejamības katalogs. Informācija par Maksa Planka biedrību. Pieejams saraksts ar Institūta darbinieku zinātniskajiem rakstiem no 1996. gada. Virtuālā bibliotēka, juridisko žurnālu un periodisko izdevumu katalogs.
Links: http://www.mpil.de/en/pub/news.cfm
Tēmas: | Eiropas Savienības tiesības || ES pilsonība || Gaisa un kosmosa tiesības || Iekšējais tirgus (preču, pakalpojumu, kapitāla kustības un pārvietošanās brīvība) || Iekšlietas un tieslietas || Institucionālās tiesības || Jūras tiesības || Konkurences tiesības || Kopējā ārējā un drošības politika || Pamattiesības || Paplašināšanās || Salīdzinošās konstitucionālās tiesības || Starptautiskā arbitrāža un starptautiskā strīdu risināšana || Starptautiskais terorisms || Starptautiskās krimināltiesības un kara noziegumi || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības |
Veidi: | Indeksi || Izglītība || Juridiskās informācijas institūti || Juridiskie žurnāli (žurnālu saturs, abstrakti) |
Valodas: | Angļu || Vācu |
Reģioni: | Eiropa |