Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
Saturs: Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.
Links: http://rwi.lu.se/
Tēmas: | Bēgļu tiesības || Bērnu tiesības || Cilvēktiesības || Cilvēktiesības ES || Diskriminācija || Eiropas Savienības tiesības || Intelektuālais īpašums || Izpildvara || Konstitūcijas || Konstitucionālās tiesības || Likumdevēja vara || Noziegumi pret cilvēci || Noziegumi pret valsti || Pamatiedzīvotāju tiesības || Pilsonība, imigrācija un naturalizācija || Reliģijas brīvība || Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības || Terorisms || Tiesu vara || Valsts iekārta || Valsts pārvalde || Vārda brīvība |
Veidi: | Izglītība || Juridiskās bibliotēkas || Juridiskās informācijas institūti || Juridiskās literatūras izdevēji, grāmattirgotāji || Juridiskie žurnāli || Juridiskie žurnāli (žurnālu saturs, abstrakti) || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas || Valstiskas organizācijas |
Valodas: | Angļu || Zviedru |
Reģioni: | Āfrika || Austrālija un Okeānija || Āzija || Dienvidamerika un Centrālamerika || Eiropa || Ziemeļamerika |