Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: ASV Valsts departamenta Starptautisko privāttiesību datubāze
Saturs: Informācija apkopota par laika periodu līdz 2001. gada 20. janvārim. Mājaslapa dod iespēju atrast tos starptautiskos līgumus starptautisko privāttiesību jomā, kas ir spēkā attiecībā uz ASV, citus starptautiskos līgumus, informāciju par līgumu izstrādi un dažādiem projektiem tādās jomās kā tirdzniecība un komercija, finanses un bankas, pārrobežu maksātnespēja, tresti un īpašums, ģimenes un bērnu jautājumi, arbitrāža un starpniecība, kā arī starptautiskā tiesiskā palīdzība. Tiesu spriedumi par UNCITRAL tekstu piemērošanu. Saites uz citu organizāciju mājas lapām.
Links: http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/private_intl_law.html
Tēmas: | E-komercija || Finanšu tiesības || Ģimenes tiesības || Īpašuma tiesības || Maksātnespēja/Bankrotu tiesības || Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Starptautiskā arbitrāža un starptautiskā strīdu risināšana || Starptautiskās privāttiesības |
Veidi: | Likumdošana || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas || Tiesas un tiesu lietas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: