Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Eiropas Savienības tiesības. Elektroniskie un iespiestie resursi
Saturs: Marylin J. Raisch ceļvedis aptver sekojošu informāciju: Eiropas Savienības līgumus, likumdošanu, tiesu lietas, periodiskos izdevumus un citus resursus, likumdošanas ieviešanu nacionālajā līmenī, Eiropas Savienības Cilvēktiesību konvencijas avotus, dokumentu citēšanas paraugus, dažādu interneta resursu apkopojumu.
Links: http://www.llrx.com/features/eulaw.htm
Tēmas: | Cilvēktiesības ES || Eiropas Savienības tiesības || Institucionālās tiesības || Pamattiesības || Paplašināšanās || Starptautisko organizāciju tiesības || Vēsture |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības || Starptautiskās konvencijas un līgumi || Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Eiropa |