Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Ceļvedis uz starptautisko tirdzniecības tiesību avotiem internetā
Saturs: Marci Hoffman ceļvedis, kurā iekļauta informācija par interneta resursiem starptautisko tirdzniecības tiesību jomā - ceļveži, bibliogrāfijas, saišu kolekcijas, starptautiskie līgumi (starptautisko tirdzniecības līgumu kolekcijas un resursi par galvenajiem daudzpusīgajiem tirdzniecības līgumiem un reģionālo tirdzniecību), informācija par starptautiskām organizācijām, ASV valdības resursi, strīdu izšķiršanu, atsevišķu valstu ceļveži, statistika. komentāri un analīze.
Links: http://www.llrx.com/features/trade3.htm
Tēmas: | Šķīrējtiesas/Alternatīvā strīdu risināšana || Starptautiskās privāttiesības || Starptautiskās tirdzniecības tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: