Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: Ceļvedis Eiropas juridiskajās datu bāzēs
Saturs: Mirelas Roznovschi ceļvedis. Informācija par juridiskiem indeksiem, ceļvežiem, žurnāliem, vārdnīcām, bibliotēku katalogiem, kā arī Eiropas valstu konstitūcijām, autortiesību un apkārtējās vides jautājumiem. Galvenās Eiropas valstu juridiskās informācijas saites, resursi, kas saistīti ar Eiropas Padomi un Eiropas Savienību.
Links: http://www.llrx.com/features/europenew.htm
Tēmas: | Administratīvās tiesības || Autortiesības || Civiltiesības un komerctiesības || Eiropas Savienības tiesības || Konstitucionālās tiesības || Vides tiesības |
Veidi: | Juridisko resursu ceļveži, pamācības || Starptautiskās organizācijas |
Valodas: | Angļu |
Reģioni: | Apvienotā Karaliste || Austrija || Baltkrievija || Beļģija || Dānija || Francija || Grieķija || Horvātija || Igaunija || Itālija || Kazahstāna || Krievija || Latvija || Lietuva || Luksemburga || Nīderlande || Norvēģija || Polija || Rumānija || Šveice || Ukraina || Ungārija || Vācija || Zviedrija |