Meklēšana

Detalizēts resursa apraksts:

Nosaukums: ANO līgumu datubāze
Saturs: Sekretariātā reģistrēto un publicēto līgumu un starptautisko vienošanos datu bāze (kopš 1946. gada) – pieeja autorizēta. To daudzpusējo līgumu teksti, kas deponēti ģenerālsekretāram, bet vēl nav tikuši publicēti ANO līgumu krājumā. Ikmēneša paziņojumi par starptautiskajiem līgumiem. ģenerālsekretāra kā daudzpusējo līgumu depozitārija darbību apskats.
Links: https://treaties.un.org/
Tēmas: | Starptautiskās līgumtiesības || Starptautiskās tiesības || Starptautisko organizāciju tiesības |
Veidi: | Starptautiskās konvencijas un līgumi |
Valodas: | Angļu || Franču |
Reģioni: