Meklēšana


Palīdzība
 • Latvijas Republikas Augstākā tiesa
  Oficiālā Latvijas Republikas Augstākās tiesas mājaslapa. Informācija par tiesas struktūru, darbību un tiesvedības procesu, judikatūras nolēmumu arhīvs un tiesu prakses apkopojumi, tiesas darbību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī statistika.

 • Latvijas Republikas Satversmes tiesa
  LR Satversme, Satversmes tiesas darbību regulējoši dokumenti, tiesneši, tiesas sēžu stenogrammas, spriedumi.

 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
  Informācija par Latvijas tiesisko sistēmu, tiesu sistēmu, politikas plānošanas dokumentiem tieslietu jomā - pamatnostādnēm, programmām, plāniem un koncepcijām, dokumentiem, kas saistīti ar Tieslietu ministrijas darbu, kā arī starptautiskajiem tiesību aktiem, ES. Tiesību akti - starptautiskie līgumi, likumi, noteikumi, instrukcijas.

 • Latvijas šķīrējtiesa
  Lapa informē par šķīrējtiesas darbības virzieniem, tiesnešiem, klauzulu un reglamentu.

 • Latvijas tiesu portāls
  Informācija par Latvijas tiesu sistēmu un tiesnešiem, tiesu darbības aktualitātēm. Tiesu kalendāri, tiesu nolēmumu un judikatūras datubāzes, tiesu ekspertu reģistrs.

 • Lauterpacht Starptautisko tiesību pētniecības centrs
  Informācija par institūta darbību, saites uz starptautisko organizāciju mājas lapām, juridisko ceļvežu un žurnālu mājas lapām, pieeja tiešsaistes bibliotēku katalogiem un katalogam par pasaules bibliotēku katalogiem. Informācija par stipendijām un pētniecību institūtā.

 • Lawlinks
  Lawlinks ir saišu katalogs, kurā apkopotas saites uz nacionālo tiesību, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību resursiem internetā, kā arī piedāvāti padomi juridiskās informācijas meklēšanā. Lawlinks uztur Kentas Universitāte.

 • Legifrance
  Francijas tiesību aktu, tiesu prakses, oficiālo vēstnešu, Francijai saistošo starptautisko līgumu un vienošanos apkopojums. Saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā.

 • Legislationline. EDSO datubāze
  Bezmaksas datu bāze, ko nodrošina Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO). Tajā ir apvienoti starptautiskie tiesību akti, kā arī EDSO valstu nacionālie tiesību akti, kas attiecas uz likuma varu un regulē cilvēktiesību un pamatbrīvību jautājumus.

 • Lietuvas Republikas Konstitucionālā tiesa
  Pieejama Lietuvas Republikas Konstitūcija, informācija par Konstitucionālās tiesas darbību, tiesnešiem, procedūru kā arī Tiesas lēmumu, nolēmumu un spriedumu datu bāze kopš 1993. gada. Konstitucionālās tiesas publikāciju saraksts. Kopš 1993. gada Tiesā saņemto lūgumu un iesniegumu statistisks pētījums.

 • Londonas starptautiskās arbitrāžas tiesa
  Mājas lapā pieejama informācija par Londonas Starptautiskās arbitrāžas tiesu, kas darbojas kā starptautiska komercstrīdu risināšanas institūcija, tās noteikumiem un pakalpojumiem, strīdu risināšanas formām - arbitrāžu un starpniecību, kā arī par citiem saistošiem šīs jomas jautājumiem.

 • Lursoft
  LR Uzņēmumu reģistra datu bāze, informācija par uzņēmuma īpašniekiem (akcionāriem) un vadītājiem, uzņēmumu gada pārskatu reģistrs, uzņēmumu komercķīlu reģistrs, uzņēmumu maksātnespējas un bankrotu datu bāze, uzņēmumu tiesu procesu datu bāze, Latvijas tiesu nolēmumu datu bāze (ietver tiesu nolēmumus, sākot ar 1998. gadu), Latvijas laikrakstu publikāciju arhīvs. Pieeja autorizēta.

 • Maltas tieslietu ministrija
  Juridiskās informācijas katalogs, kas satur informāciju par Maltas valdību, parlamentu un tiesu varu, to darbības principiem un uzbūvi. Ietver Maltas likumdošanu un tiesu praksi.

 • Nirnbergas tiesu projekts
  Informācija par Nirnbergas tiesām - 6755 digitālās Lietas Nr.1 fotogrāfijas un ar to saistīto dokumentu ( tai skaitā apsūdzības dokumentu, daļu aizstāvības dokumentu un dažus citus dokumentus, kuri netika uzskatīti par pierādījumiem), analītiska informācija par tiesas dokumentiem, mašīnrakstītais Lietas Nr.1 pirmo septiņu dienu teksts un cita informācija, informācija par projektu, iespējas meklēt dokumentus, atslēgas vārdus utml.

 • Norvēģijas Augstākā tiesa
  Lapa informē par Norvēģijas Augstākās tiesas vēsturi, izcelšanos, kā arī ēkas, kurā tā atrodas, atjaunošanas procesu. Pieejama arī īsa informācija par tiesas tiesnešiem. Atsevišķa sadaļa veltīta neseniem tiesas spriedumiem (angļu valodā piedāvāts neliels lietas faktu izklāsts).

12345678