Meklēšana


Palīdzība
 • Hieros Gamos
  Informācija par ASV tiesību sistēmu (federālā valdība, tiesu vara, izpildvara un likumdevēja vara), ASV tiesību akti. Starptautisko tiesību katalogs (NAFTA, ANO, Eiropas Savienība). Juridisko asociāciju katalogs (juristu un profesionālās asociācijas, fondi, advokātu biedrības). Juridiskā palīdzība, juridisko biroju, ekspertu, konsultantu, starpnieku, privātdetektīvu, tiesas kurjeru katalogs. Saites uz mājaslapām par citu valstu tiesību sistēmām. Praktiski padomi, informācija par juridisko izglītību. Informācija par e-komerciju un patērētāju tiesībām. Juridiskie jaunumi, juridisko dokumentu paraugi. Juridisko bibliotēku un juridisko žurnālu katalogs.

 • Honkongas Augstākā tiesa
  Informācija par Honkongas Augstāko tiesu un tās spriedumiem. Informācija par Ķīnas Tautas Republikas tiesu sistēmu un dažādu Honkongas tiesu nolēmumiem. Saites uz citām mājaslapām par Ķīnas Tautas Republikas tiesību sistēmu un dažādām valsts institūcijām.

 • Horvātijas Republikas Konstitucionālā tiesa
  Horvātijas Republikas Konstitucionālās tiesas darbību reglamentējoši dokumenti - Horvātijas Republikas Konstitūcija, Likums par Konstitucionālo tiesu, procesu, tiesnešu saraksts.

 • Horvātijas tiesību sistēma
  Dunja Kuecking un Milivoje žugiã ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Horvātijas likumdošanas un izpildvaru, kā arī valdības iestādēm, juridiskās literatūras izdevējiem, mācību iestādēm un cilvēktiesību resursiem Horvātijā.

 • Ievads Čehijas tiesību sistēmā un tiesību resursos
  čehijas politiskā un tiesību sistēma īsumā, likumdevējvara, izpildvara, prezidents, tiesu vara, tiesību avoti, likumdošanas process, tiesību doktrīna, juridiskā izglītība un juridiskās profesijas, juridiskās datu bāzes.

 • Ievads Eritrejas tiesību sistēmā un pētniecībā
  Luwam Dirar un Kibrom Tesfagabir veidotais ceļvedis sniedz Eritrejas tiesību sistēmas pārskatu, kā arī apkopo noderīgus resursus padziļinātai Eritrejas tiesību pētniecībai.

 • Ievads Etiopijas tiesību sistēmā un pētniecībā
  Hanna A. Zemichael un irmachew Alemu Aneme veidotais ceļvedis sniedz ieskatu Etiopijas tiesību sistēmā, institūcijās un tiesību avotos.

 • Ievads Klusā okeāna dienvidu salu tiesību ceļvedī
  Peter Murgatroyd sniedz informāciju par sekojošu Klusā okeāna salu- Kuka, Fidži, Kiribati, Nauru, Niue, Samoa, Zālamanu, Tokelau, Tonga un Vanuatu - tiesību sistēmām. Likumdošanu, salu valstu pārvaldes organizāciju un tiesu iekārtām. Pieejama informācija par primārajiem un sekundārajiem tiesību materiāliem. Juridiskā izglītība un juridiskās profesijas.

 • Ievads Mongolijas tiesību sistēmā
  Mongolijas tiesību sistēmas vēsture, tiesību klasifikācija, privātās un publiskās starptautiskās tiesības, konstitūcija, tiesu vara, tiesību doktrīna.

 • Ievads Taizemes Karalistes tiesību sistēmā un pētniecībā
  Joe Leeds veidotais ceļvedis sniedz informāciju par Taizemes Karalistes valsts iekārtu un tiesību sistēmu.

 • Ievads Ungārijas tiesību pētniecībā
  Zsuzsanna Antal ceļvedis sniedz informāciju par Ungārijas konstitūciju, parlamentu, prezidentu, tiesām, valsts un pašvaldību organizācijām, tieslietu sistēmu, jurista profesiju, kā arī juridiskās literatūras un informācijas avotiem.

 • Ievads Venecuēlas valsts pārvaldes organizācijā un primārajos tiesību avotos
  Antonio Ramirez un Luis Bergolla ceļvedis satur informāciju par Venecuēlas valsts iekārtu, valsts pārvaldes organizāciju, likumdošanas, tiesu varu un tiesību avotiem. Pieejams arī bibliogrāfijas saraksts ar materiāliem Venecuēlas tiesību izpētei angļu valodā.

 • Igaunijas Augstākā tiesa
  Igaunijas Augstākās tiesas sastāvs un darbība. Augstākās tiesas Konstitucionālās pārraudzības palātas lēmumi konstitucionālajos jautājumos kopš 1993. gada.

 • Igaunijas tiesības un interneta resursi
  Kart Miil ceļvedī pieejama informācija par Igaunijas tiesību sistēmu, kā arī interneta resursu apskats visās tiesību nozarēs.

 • Igaunijas Tieslietu ministrija
  Informācija par ministrijas struktūru un darbību, tieslietu sistēmu Igaunijā, tiesu statistiku, apmācību sistēmu, prokuratūru, cietumiem, kriminālnoziegumu novēršanas stratēģiju, zvērinātiem notāriem un tulkiem. Informācija par valsts reģistriem: kompāniju un asociāciju, zemes un laulāto īpašumu, kuģu, kā arī centrālajām datu bāzēm.

12345678910