Meklēšana


Palīdzība
 • Lietuvas Republikas Konstitucionālā tiesa
  Pieejama Lietuvas Republikas Konstitūcija, informācija par Konstitucionālās tiesas darbību, tiesnešiem, procedūru kā arī Tiesas lēmumu, nolēmumu un spriedumu datu bāze kopš 1993. gada. Konstitucionālās tiesas publikāciju saraksts. Kopš 1993. gada Tiesā saņemto lūgumu un iesniegumu statistisks pētījums.

 • Lietuvas tiesību sistēmas ceļvedis
  Elonas Norvaisaites ceļvedis sniedz informāciju par Lietuvas valdības resursiem internetā, Lietuvas tiesu sistēmu un tiesu nolēmumiem, sekundāriem, komerciāliem avotiem, portāliem, kā arī plašu informāciju par likumdošanas aktiem interneta tīklā, jurista profesiju, juridisko dokumentu publikācijām.

 • Meksikas tiesību elektroniskais ceļvedis
  Francisco Avalos un Elisa Donnadieu ceļvedis ietver informāciju par Meksikas valdību un tiesību sistēmu, primāro federālo likumdošanu, likumdošanas avotiem, NAFTA organizāciju, pavalstu likumdošanu, citus interneta resursus par Meksiku.

 • Monako oficiālā mājaslapa
  Lapa satur informāciju par Monako, tās vēsturi, institūcijām, tiesu sistēmu un konstitūciju. Piedāvā piekļuvi Monako oficiālajam izdevumam franču valodā.

 • Nīderlandes tiesību pētniecība
  Oswald Jansen, George Middeldorp, Dorien Snoek un Henk Zonneveld ceļvedis Nīderlandes tiesību sistēmā ietver saites uz parlamenta, ministriju, provinču resursiem, tiesu sistēmu, likumdošanu, galvenajām aģentūrām, tirdzniecības un preču valdēm, kā arī informāciju par juridiskajām publikācijām, juridiskajām fakultātēm un bibliotēkām.

 • Polijas tiesību apskats
  Piotr Rakowski un Robert Rybicki ceļvedis ietver informāciju par tiešsaistes un iespiestajiem Polijas likumdošanas resursiem, informāciju par Polijas tiesību sistēmu, valdību, ministrijām un aģentūrām, tiesu sistēmu, juridiskajām organizācijām un jurista profesiju, kā arī citus juridiskās pētniecības rīkus.

 • Portugāles parlaments
  Informācija par Portugāles parlamentu - veidošanas kārtību, komitejām, tā pilnvarām un pienākumiem, vēsturi. Informācija par Portugāles valsts iekārtas vēsturi un attīstību. Portugāles konstitūcija un citi konstitucionālie likumi, kā arī vēlēšanu kārtība un ar to saistītie normatīvie akti. Informācija par valdību, tās programmu un pēdējām aktivitātēm. Saites uz citām mājas lapām par dažādām Portugāles iestādēm un organizācijām.

 • Portugāles Republikas prezidents
  Informācija par Portugāles prezidentu - pilnvarām, darbības pamatā esošajiem normatīvajiem aktiem, funkcijām un pašu prezidentu- un Portugāles valsts iekārtu - simbolu, valsts stāvokli, starptautiskajām organizācijām, kurās valsts ir iesaistījusies, valsts institūcijām. Portugāles Republikas konstitūcija. Konspektīva informācija par galvenajām Portugāles valsts institūcijām.

 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Rumānijas tiesību pētniecība
  Dana Neacsu un Anamaria Corbescu ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Rumānijas tiesību sistēmu sekojošās jomās: primārie tiesību avoti, sekundārie tiesību avoti, juridiskās organizācijas, Rumānijas tiesību nozaru apskats (kriminālās, nodokļu, ģimenes, komerctiesības u.c.), starptautiskās tiesības un pievienošanās Eiropas Savienībai.

 • Serbijas un Melnkalnes Federātīvās Republikas tiesību ceļvedis
  Jelenas Glisic ceļvedis pasludinātās Serbijas un Melnkalnes Federatīvās Republikas tiesību sistēmas attīstībā, valdības un likumdevēju struktūrā, tiesu sistēmā, juridiskajās publikācijās, juridiskajās fakultātēs un bibliotēkās, tiešsaistes un juridiskās literatūras izdevēju resursos.

 • Somijas tiesības internetā
  Sami Sarvilinna un Erika Bergström ceļvedis ietver informāciju par Somijas konstitūciju, tiesu sistēmu, parlamentu un valdību, kā arī resursus par jurista profesiju, tiesu praksi un tiesību aktiem internetā.

 • Spānijas parlamenta augšpalāta (Senāts)
  Informācija par Spānijas Senātu - vēsturi, funkcijām, saistību ar valdību un pilnvarām, likumdošanas procedūru. Spānijas konstitūcija. Saites uz citām mājas lapām par Spānijas valsts iestādēm un politiskajām partijām. Informācija par Senāta izdotajiem normatīvajiem aktiem.

 • Spānijas tiesību sistēmas ceļvedis
  Vanessa Casado ceļvedis ietver informāciju par Spānijas valsts iekārtu, tiesisko sistēmu, jurista profesiju, atsevišķu tiesību nozaru publikāciju bibliogrāfiju, kā arī interneta resursu apskatu.

 • Starptautiskā Darba organizācija (SDO)
  Mājaslapa satur pamatinformāciju par organizāciju, tās rīkotajiem pasākumiem kā arī aktualitātes saistībā ar darba tematu. Lapā pieejami pētnieciskie materīali: ziņojumi, pētnieciskie darbi, publikācijas. Tāpat atrodami arī žurnāli, statistika un datubāzes, kas saistītas ar darba tēmu, piemēram, ILOSTAT, LABORTAT, NORMALEX, NATALEX u.c.. Lapā pieejama arī informācija par starptautiskajām darba normām, proti, ar tām saistītie starptautiskie dokumenti, pārraugošās iestādes un to procedūras utt..

12345