Meklēšana


Palīdzība
 • Īrijas juridiskās informācijas iniciatīva (IRLII)
  Plaša īrijas tiesību aktu, tiesu prakses un juridisko žurnālu kolekcija, informācija par jaunumiem likumdošanā un tiesu praksē.

 • Itālijas Konstitucionālā tiesa
  Itālijas Konstitucionālās tiesas mājaslapā pieejama informācija par tiesas struktūru un tiesnešiem, tiesas spriedumu kopsavilkumi angļu valodā un terminoloģijas glosārijs.

 • Izraēlas tiesu vara
  Izraēlas tiesu institūciju informācijas resurss. Resurss piedāvā informāciju par Augstāko tiesu, apgabalu tiesām, miertiesām un nepilngadīgo tiesām, kā arī reliģisko lietu, militāro darba un administratīvo lietu tribunāliem. Resurss ietver vēsturisku aprakstu par tiesu sistēmu un Izraēlas tiesnešiem (apstiprināšana amatā, nepieciešamās kvalifikācijas, tiesu process u.c.). Satur Augstākās tiesas tiesu praksi kopš 1948.gada angļu valodā.

 • Jamaikas Augstākā tiesa
  Jamaikas Augstākās tiesas oficiālā mājaslapa. Informācija par Jamaikas tiesībām un tiesu sistēmu, Augstākās tiesas reglaments un tiesas kalendārs, spriedumu datubāze.

 • Jaunzēlandes Juridiskās informācijas institūts (NZLII)
  Jaunzēlandes tiesību aktu un tiesu prakses apkopojums, saites uz interneta resursiem par Jaunzēlandes tiesību sistēmu un atsevišķām tiesību nozarēm, juridisko izglītību un juridiskajām profesijām.

 • Juridiskās informācijas institūts
  Plaša informācija par administratīvajām, konstitucionālajām tiesībām un cilvēktiesībām Amerikas Savienotajās Valstīs. Salīdzinošo tiesību un starptautisko tiesību katalogs. ASV federālās un štatu konstitūcijas un kodeksi, tiesu spriedumi. Pieeja Amerikas tiesību ētikas bibliotēkai un Sociālās labklājības bibliotēkai. Ievads juridisko tekstu sastādīšanā. Pētījumu un rakstu katalogs. Juridisko pakalpojumu un juridisko biroju katalogs.

 • JURIST. Tiesību jaunumi un meklētājs
  JURIST darbību uztur Pitsburgas Juridiskā augstskola. Tās darbinieki un studenti, nepārtraukti sniedz jaunākās ziņas. Lapa piedāvā jaunāko informāciju tiesību sfērā pasaules mērogā, atsevišķi izdalot ASV, to štatu, konkrētu valstu ziņas. Pieeja Gazette - dokumentu katalogam, kas satur tiesību avotus. Izmantojams arī dokumentu meklētājs, kā arī pieejami video materiāli ar pasaulē nozīmīgiem tiesību jomas notikumiem.

 • Justia
  Justia darbības mērķis ir uzlabot pieeju bezmaksas un ērti atrodamiem juridiskajiem resursiem. šis mērķis tiek īstenots, uzturot plašu saišu katalogu ar ASV un Latīņamerikas tiesību resursiem internetā. Saišu kolekcija ietver tādas tēmas kā tiesību akti, tiesu prakse, juridiskā izglītība un juridiskās profesijas, raksti, blogi un tvīti.

 • Kanādas Augstākās tiesas spriedumi
  Kanādas Augstākās tiesas spriedumu datubāze. šī datubāze ir Kanādas Augstākās tiesas, Lexum un Monreālas Universitātes Juridiskās fakultātes kopprojekts.

 • Kanādas Juridiskās informācijas institūts (CanLII)
  Juridiskās informācijas meklēšanas iespējas, Kanādas federālo un provinču tiesību aktu un tiesu spriedumu pilni teksti (franciski un angliski).

 • Kenijas tiesību pārskats
  Kenijas tiesību akti, tiesu prakse, oficiālais valdības laikraksts, informācija par jaunumiem likumdošanā un tiesu praksē, saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā.

 • Klusā okeāna salu Juridiskās informācijas institūts (PacLII)
  Klusā okeāna valstu juridiskās informācijas sistēma, kurā ir iespējams atrast valstu likumdošanu, tiesu spriedumus un citu juridisko informāciju, pieejami dokumentu pilni teksti.

 • Konstitucionālo tiesību pētniecība internetā
  Lapu ar ASV, to štatu un citu pasaules valstu konstitūcijām saišu kolekcija, saites uz zinātniskām publikācijām, tiesu spriedumiem, konstitucionālo tiesību pētniecības organizācijām.

 • Kornela Universitātes Tieslietu skolas Juridiskās informācijas institūts (Cornell LII)
  Institūta darbs ir veltīts brīvas juridiskās informācijas aprites nodrošināšanai. Institūta mājas lapā ir pieejama plaša ASV tiesību aktu un tiesu prakses kolekcija, saites uz citu pasaules valstu un starptautiskajām tiesībām, līgumu un juridisku dokumentu paraugi, kā arī juridiskā enciklopēdija.

 • Krievijas Federācijas konstitucionālā tiesa
  Lapa satur jaunāko informāciju par tiesu, tās struktūru un izskatāmajām lietām, ar Konstitucionālo tiesu saistītu dokumentu tekstus, statistiku par visbiežāk iesniegto konstitucionālo sūdzibu tēmām, kā arī nolikumu sūdzības iesniegšanai.

12345678