Meklēšana


Palīdzība
 • Kongress. Spānijas parlamenta apakšpalāta
  Informācijas par Spānijas parlamentu, deputātiem, vēlēšanu mehānismu un uzbūvi - prezidiju, deputātiem, komitejām, apakškomitejām un kanceleju. Informācija par Spānijas parlamenta deputātiem, viņu runas, viņu personīgās mājas lapas. Spānijas parlamenta un citu konsitucionālo institūciju oficiālās publikācijas. Informācija par Spānijas parlamenta sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām. Saites uz citām mājas lapām par citu valstu parlamentiem, Spānijas valdības ministriju mājas lapām un citu valsts institūciju mājas lapām.

 • Konstitucionālo tiesību pētniecība internetā
  Lapu ar ASV, to štatu un citu pasaules valstu konstitūcijām saišu kolekcija, saites uz zinātniskām publikācijām, tiesu spriedumiem, konstitucionālo tiesību pētniecības organizācijām.

 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB)
  Informācija par KNAB, tā funkcijām, vēsturi, normatīvajiem aktiem uz kuru pamata KNAB ir izveidots. Informācija par korupciju Latvijā, KNAB veiktajām darbībām un atklātajiem pārkāpumiem. Publikācijas presē par korupciju Latvijā, statistikas dati. Informācija par partiju finansēm, ziedojumiem un iesniegtajiem pārskatiem. Saites uz citām mājas lapām par ar korupcijas novēršanu saistītām institūcijām.

 • Latvija.lv. Ceļvedis e-Latvijā
  Lapā atrodama informācija par Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, saites uz valsts institūciju mājas lapām.

 • Latvijas Banka
  Informācija par Latvijas Banku, valsts monetāro politiku un bankas funkcijām un dažādiem rādītājiem. Visu Latvijas banku sistēmas dalībnieku saraksts un to darbības joma. Informācija par banku bilancēm, vērtspapīriem - procentu likmēm, izsoles rezultātiem, un norēķinu sistēmu. Atskaites par Latvijas Bankas saistīto darbību - ikgadējie ziņojumi un statistika. Finanšu informācija par Latvijas bilanci, ārējo parādu, monetārajiem rādītājiem un ārējām rezervēm. Ar bankām un to darbību saistītie normatīvie akti. Informācija par Latvijas naudu- papīra naudu, monētām, latu, tā vēsturi un aizsargsistēmu. Informācija par eiro un ar to saistītajiem paziņojumiem. Saites uz citām mājas lapām par eiro.

 • Latvijas Garantiju aģentūra
  Informācija par Latvijas Garantiju aģentūru, kura palīdz uzņēmējiem piesaistīt jaunas investīcijas savas darbības paplašināšanai. Informācija par eksporta un kredītu garantijām, aģentūras iepirkumiem, arhīvs, kontaktinformācija.

 • Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
  Informācija par Latviju un biznesa iespējām Latvijā, kas paredzēta gan vietējiem, gan ārvalstu uzņēmējiem un investoriem. Standartizācijas principi Eiropas Savienībā. Latvijas valsts atbalsta programmas, ārējā tirdzniecība, investīciju piesaiste, pieejami arī normatīvie akti kas saistīti ar LIAA darbības jomu.

 • Latvijas Pašvaldību savienība
  Informācija par Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēm un citām ar to saistītajām organizācijām, savienības statūti un darba plāns, kā arī informācija par citām aktivitātēm. Normatīvie akti par pašvaldību darbību un ieteikumi tās uzlabošanā. Pieejama informācija par savienības darbu Eiropā sadarbībā ar Eiropas Savienības Reģionu komiteju un Eiropas Padomi, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības projektu apraksti.

 • Latvijas Privatizācijas aģentūra
  Privatizācijas aģentūras darbības pārskati, informācija par privatizācijas procesu Latvijā, privatizācijas procesā iesaistītajām struktūrām, par privatizācijas un investēšanas iespējām Latvijā. Datu bāzē ziņas par vairāk kā 300 privatizācijas procesā iesaistītiem Latvijas uzņēmumiem. Privatizācijas procesu un zemes privatizācijas procesu regulējošie normatīvie dokumenti.

 • Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
  Informācija par Aizsardzības ministriju, tās veiktajiem pasākumiem un jaunumiem kā arī aizsardzības nozari Latvijā. Pieejama detalizēta informācija saiastībā ar Latvijas dalību NATO un Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm drošības jautājumos. Pieejamas arī saites uz aktuālajām publikācijām aizsardzības jomā.

 • Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
  Informācija par ārlietu ministrijas darbību, diplomātiskām pārstāvniecībām, starptautiskām aktivitātēm, Latvijas dalību Eiropas Savienībā un NATO, divpusēju sadarbību ar pasaules valstīm, kā arī konsulāra informācija. Pieejami ar ES un NATO saistīti līgumu u.c. dokumentu teksti latviešu valodā.

 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
  Informācija par Latvijas ekonomikas politikas aktualitātēm, valsts programmām, rīcības plāniem, tautsaimniecības pārskats. Likumdošana, kas regulē ministrijas pārziņā esošās nozares - rūpniecību, būvniecību, tūrismu, integrācija ES. ES normatīvo aktu tulkojumi, kas attiecas uz ministrijas pārziņā esošām ekonomiskām aktivitātēm. Par katru ministrijas pārziņā esošu rūpniecības nozari sniegta informācija konkrētās nozares uzņēmējiem par tirdzniecības režīma izmaiņām, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, kā arī tirdzniecībā ar valstīm, kas ir iestāšanās procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā; informācija par konkrētiem kvalitātes, standartizācijas un sertifikācijas jautājumiem katrai nozarei.

 • Latvijas Republikas Finanšu ministrija
  Informācija par Finanšu ministrijas darbību un tās pārraudzībā un pakļautībā esošajām institūcijām. Apraksts un normatīvie akti, kas regulē Latvijas nodokļu sistēmu un grāmatvedību. Informācija par valsts atbalsta politiku, iekšējo auditu un iepirkumu uzraudzību Latvijā, kā arī par starptautisko finanšu sadarbību.

 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
  Dokumenti, publikācijas u.c. informācija par LR Iekšlietu ministriju, tās darbību, aktualitātēm, pakļautībā esošajām iestādēm - Valsts policiju, Drošības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Latvijas Policijas akadēmiju.

 • Latvijas Republikas Kultūras ministrija
  Kultūras ministrijas mājas lapā informācija par ministrijas struktūru, darbību tās pārziņā esošās jomās - arhīvi, bibliotēkas, literatūra, muzeji, mūzika, pieminekļu aizsardzība, teātris, vizuālā māksla. Nozares darbību regulējoši likumdošanas akti, dokumenti, kultūrpolitikas pamatnostādnes, valsts programmas.

12345678910