Meklēšana


Palīdzība
 • Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūts
  Informācija par institūtu un izglītības un pētniecības iespējām tajā un citās cilvēktiesību programmās. Pieeja institūta bibliotēkas un citu organizāciju bibliotēku katalogiem (ar meklēšanas iespējām). Starptautisko dokumentu un Zviedrijas tiesību aktu datu bāzes, pieeja elektroniskajiem žurnāliem un vārdnīcām, enciklopēdijām. Informācija par juridiskās pētniecības tehniku. Saites uz starptautisko un reģionālo cilvēktiesību organizāciju mājas lapām un tiesu spriedumiem. Pieeja ANO datubāzēm un informācija par ANO. Informācijas meklēšana internetā pēc cilvēktiesību apakšnozarēm.

 • Rīgas Juridiskā augstskola
  Informācija par augstskolas piedāvātajām bakalauru, maģistrantūras un doktorantūras mācību programmām, pasniedzējiem. Pieeja RJA zinātniskajiem rakstiem un Juridiskās bibliotēkas tiešsaistes katalogam.

 • Riigi Teataja. Igaunijas oficiālais laikraksts
  Igaunijas oficiālā laikraksta "Riigi Teataja" arhīvs kopš 1996. gada. Satura rādītāji, meklēšanas iespējas un publikāciju pilnie teksti.

 • Romiešu tiesību avoti
  Literatūras, pārskatu, mācību literatūras, tiesību avotu, bibliogrāfijas, elektronisko pārpublikāciju meklēšana romiešu tiesībās. Katalogs par antīko tiesību pētniekiem, romiešu, antīko un civiltiesību portāliem. Romiešu un civiltiesību žurnālu katalogs, antikvāro grāmatu tirgotāju katalogs. Projektu katalogs. Romiešu tiesību fakultāšu, institūtu, posteņu un bibliotēku katalogs.

 • Sabiedrības drošības pētījumi
  Zinātniskā žurnāla "Sabiedrības Drošības Pētījumi/Studii de securitate publica” mājaslapa. žurnāla izdošanu nodrošina Bukarestes Policijas akadēmija, žurnālā tiek publicēti sabiedrības drošības jautājumu pētījumi un analīze. Mājaslapā pieejama detalizēta informācija par žurnālu, kā arī tajā publicēto rakstu kopsavilkumi.

 • Starptautiskā Darba organizācija (SDO)
  Mājaslapa satur pamatinformāciju par organizāciju, tās rīkotajiem pasākumiem kā arī aktualitātes saistībā ar darba tematu. Lapā pieejami pētnieciskie materīali: ziņojumi, pētnieciskie darbi, publikācijas. Tāpat atrodami arī žurnāli, statistika un datubāzes, kas saistītas ar darba tēmu, piemēram, ILOSTAT, LABORTAT, NORMALEX, NATALEX u.c.. Lapā pieejama arī informācija par starptautiskajām darba normām, proti, ar tām saistītie starptautiskie dokumenti, pārraugošās iestādes un to procedūras utt..

 • Starptautiskā Jūras komiteja
  Informācija par komitejas izveidošanu un darbību. Komitejas dokumentu un gadagrāmatu publikācijas. Tiesu spriedumu jūras tiesību konvenciju piemērošanā izvilkumi, informācija par konvenciju ratifikāciju un dalībvalstīm, konvenciju tekstu un noteikumu projekti, saites uz citām starptautiskām un atsevišķu valstu jūras tiesību organizācijām.

 • Starptautisko tiesību piezīmju grāmatas
  Rumānijas juridisko rakstu krājuma "Starptautisko tiesību piezīmju grāmatas" mājaslapā pieejami krājumā publicēto rakstu satura rādītāji un kopsavilkumi rumāņu un angļu valodā.

 • Tiesu prakse Eiropas darba tiesībās
  Žurnāla "Tiesu prakse Eiropas darba tiesībās" mājaslapa. Žurnāla darbības pamatā ir dažādu Eiropas valstu tiesu spriedumu, kā arī Eiropas Kopienas tiesas spriedumu publicēšana un komentēšana.

 • vLex
  vLex ir maksas datu bāze, kas piedāvā pieeju ārvalstu un starptautiskajiem primārajiem un sekundārajiem tiesību avotiem. Datu bāzē pieejami materiāli par 133 jurisdikcijām un valstīm.

 • Washlaw Web
  šo lapu piedāvā Washlaw Universitāte ASV. Pieeja Washlaw Universitātes bibliotēkas katalogam. Informācija par ASV štatu un federālo likumdošanu. ASV štatu tiesību aktu teksti. Juridiskās literatūras, žurnālu un apkārtrakstu katalogs. Vēsturiski dokumenti. Informācija par tiesību zinātņu studiju iespējām. Juridiskās vārdnīcas. Informācija par juridiskajiem birojiem un tiesisko palīdzību. Juridisko dokumentu un līgumu paraugi.

123