Meklēšana


Palīdzība
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
  Plašu informācija par finanšu un kapitāla tirgu Latvijā - par kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, vērtspapīriem, apdrošināšanu, pensiju fondiem. Likumdošanas akti (likumi, MK normatīvie akti, FKTK izdotie noteikumi, ES normatīvie akti), tirgus dalībnieki, statistikas materiāli.

 • Gruzijas parlaments
  Informācija par Gruzijas parlamentu - tā paziņojumi, darbība un rezolūcijas. Gruzijas parlamenta pieņemtie normatīvie akti, t.sk Gruzijas konstitūcija. Pieejama arī jaunākā ar Parlamenta darbību saistītā informācija.

 • Honkongas Augstākā tiesa
  Informācija par Honkongas Augstāko tiesu un tās spriedumiem. Informācija par Ķīnas Tautas Republikas tiesu sistēmu un dažādu Honkongas tiesu nolēmumiem. Saites uz citām mājaslapām par Ķīnas Tautas Republikas tiesību sistēmu un dažādām valsts institūcijām.

 • Horvātijas valdība
  Informācija par Horvātijas valdību, valdības sastāvu, aktivitātēm. Informācija par Horvātijas ministrijām un valsts administrācijas organizēšanu un svarīgākajām pakļautajām iestādēm. Informācijas par Horvātijas pašvaldībām. Saites uz citām mājas lapām par ar valdību saistītām iestādēm.

 • Iepirkumu uzraudzības birojs
  Tiesību akti, kas regulē iepirkumus valsts un pašvaldību vajadzībām. Koncepcijas un tiesību aktu projekti. Iepirkumu procedūras norises metodiskie norādījumi. Likumā paredzēto dokumentu ieteicamās formas. Saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" publicētie paziņojumi. Informācija par Iepirkumu klasifikatoru. Iepirkumu uzraudzības biroja statistika.

 • Igaunijas ārlietu ministrija
  Informācija par Igauniju, tās aktivitātēm ārlietās, iknedēļas jaunumu apkopojums, faktoloģiskā informācija, paziņojumi presei, kā arī konsulārā. Plaša informācija par Igaunijas iestāšanās procesu NATO un Eiropas Savienībā, galvenie dokumenti un notikumi. Pievienošanās procesa Eiropas Savienībai apskats, nacionālā programma, ziņojumi un dokumenti, kas saistīti ar pievienošanās procesu.

 • Igaunijas Eiropas dokumentācijas centrs
  ES pamatlīgumu teksti, Igaunijas Parlamenta un valdības dokumenti saistībā ar iestāšanos ES, Eiropas Komisijas Progresa ziņojumi par Igauniju, attīstības plāns, pievienošanās partnerība, informācija par iestāšanās sarunām, Nacionālā programma acquis ieviešanai. Saites uz citām lapām par Eiropas Savienību.

 • Igaunijas Nacionālā vēlēšanu komiteja
  Vietējo pašvaldību un parlamenta vēlēšanu procedūras apskats, Nacionālās vēlēšanu komitejas izdotās direktīvas, kandidātu reģistrācijas kārtībā, Igaunijas partiju saraksti un vēlēšanu kampaņu izmaksas, vēlēšanu rezultāti un statistika. Vēsturisks vēlēšanu un referendumu apskats laika posmā no 1989. līdz 1999. gadam.

 • Igaunijas Republikas Valsts prezidents
  Informācija par Igaunijas Prezidentu, viņa aktivitātēm, runām. Pieejami preses paziņojumi un oficiālie ziņojumi. Igaunijas Konstitūcija, nacionālie simboli, prezidenta pienākumi un atbildība, vēsturisks Igaunijas valsts vadītāju pārskats. Informācija par Prezidenta kancelejas darbību.

 • Igaunijas Tieslietu ministrija
  Informācija par ministrijas struktūru un darbību, tieslietu sistēmu Igaunijā, tiesu statistiku, apmācību sistēmu, prokuratūru, cietumiem, kriminālnoziegumu novēršanas stratēģiju, zvērinātiem notāriem un tulkiem. Informācija par valsts reģistriem: kompāniju un asociāciju, zemes un laulāto īpašumu, kuģu, kā arī centrālajām datu bāzēm.

 • Igaunijas Valsts kanceleja
  Informācija par Igaunijas Valsts kancelejas funkcijām, struktūru un aktivitātēm.

 • Interpols
  Informācija par Interpolu un tā darbības jomām. Informācija par starptautisko policiju sadarbību. Informācija par starptautisko terorismu, personām, kuras meklē dažādu valstu nacionālās tiesību sargājošās iestādes vai starptautiskās krimināltiesas. Informācija par bērnu un cilvēku tirdzniecību, nozagtajiem mākslas darbiem, narkotiku starptautisko apkarošanu un sadarbību, finanšu noziegumiem un korupciju. Informācija par tiesu medicīnu un starptautisko kriminālstatistiku. Informācija par futbola huligānismu jeb drošības pasākumiem starptautiskās futbola spēlēs, starptautisko sadarbību transporta līdzekļu zādzību apkarošanai, informāciju tehnoloģiju noziegumiem un kriminālās inteliģences analīzi.

 • Islandes valdība
  Informācija par Islandes valdību un ministrijām, katras ministrijas kompetenci, darbības sfērām, pēdējiem notikumiem un izstrādāto politiku attiecīgajā sfērā. Islandes normatīvie akti, kuri ir nozīmīgi katrai no ministrijām tās darbības īstenošanai. Preses paziņojumi sakarā ar ministriju darbību un nozares vērtējums Islandes presē. Dažādu nozaru informācija (par izglītības sistēmu, darba tiesisko stāvokli un tendencēm u.c.). Katras ministrijas nodaļā saites uz citām mājas lapām par attiecīgās ministrijas darbības sfērām.

 • Itālijas Deputātu palāta
  Informācija par Itālijas divkameru parlamenta Deputātu palātu - tās sastāvu, funkcijām, dalību likumdošanas procesā, darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, attiecībām ar starptautiskajām organizācijām un Eiropas Savienību.

 • Kipras valdība
  Oficiālā Kipras valdības mājaslapa satur informāciju par valdību, tās organizāciju, parlamenta vēlēšanām un konstitūciju. Papildus satur ar Kipru saistītos Apvienoto Nāciju, Eiropas Savienības dokumentus. Pieejama informāciju saistībā ar Kipras un Turcijas konfliktu un attiecībām, kā arī iestāšanos ES.

12345678910