Meklēšana


Palīdzība
 • IndLaw. Indijas tiesību ceļvedis
  Maksas datu bāze, kas piedāvā Indijas tiesību aktus, tiesu praksi un juridiskos jaunumus.

 • Intelektuālā īpašuma aizsardzības vispasaules organizācija
  Plaša informācija par intelektuālo īpašumu (patentiem, preču zīmēm, industriālo dizainu (dizainparaugiem), ģeogrāfiskajām norādēm, autortiesībām, blakustiesībām) un tā aizsardzību. Organizācijas dalībvalstis, oficiālais konvencijas teksts, vispārīga informācija par organizāciju. Informācija par intelektuālā īpašuma jēdzienu, šāda īpašuma aizsardzību, aktualitātes šajā jomā. Pieejams plašs ar intelektuālo īpašumu saistītu resursu klāsts - datubāzes, tiesību resursi, dokumenti, statistika un publikācijas.

 • Japānas komercarbitrāžas asociācija (JCAA)
  Informācija par starptautiskās arbitrāžas iespējām Japānā - par Japānu kā arbitrāžas vietu, Japānas arbitrāžas noteikumi, kā arī skaidrojumi dažādiem ar arbitrāžu saistītiem terminiem un arbitrāžas procesuālo dokumentu paraugi, arbitrāžas procesa shēma, īpašās prasības ārvalstu juristiem, kuri vēlas būt par pārstāvjiem Japānā, JCAA arbitrāžas noteikumi un to skaidrojumi, klauzulas par Komerciālās arbitrāžas pētniecisko institūtu. Informācija par dažādām komerciālajām jomām Japānā JCA avīzēs. Saites uz citām mājas lapām par dažādām pasaules arbitrāžas asociācijām.

 • J. Kārkliņa advokātu birojs
  J. Kārkliņa advokātu biroja mājaslapa. Informācija par advokātu biroju, tā sniegtajiem pakalpojumiem un pieredzi. Biroja specializācija ir uzņēmējdarbības tiesības Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā.

 • Klavins Ellex. Zvērinātu advokātu birojs
  Informācija par advokātu biroja pakalpojumiem, tajā praktizējošajiem advokātiem, advokātu palīgiem un juristiem, biroja pieredzi un darbību tādās jomās kā apvienošanās un sabiedrību iegāde/komercdarbība, tirdzniecība un tehnoloģijas, finanses un nodokļi, Eiropas Savienības un konkurences tiesības, darba tiesības, īpašums un vides tiesības, strīdu risināšana. Mājaslapā atrodama arī biroja jaunāko ziņu un notikumu sadaļā, kurā pieejamas arī publikācijas.

 • Klotiņi & Serģis. Zvērinātu advokātu birojs
  Zvērinātu advokātu birojs Klotiņi & Serģis piedāvā pakalpojumus komercsabiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām dažādās tiesību jomās, piedāvājot arī starptautiskas iespējas un risinājumus. Mājas lapā pieejama informācija par biroju, tā darbiniekiem kā arī par piedāvātajiem pakalpojumiem. Tāpat lapā atrodamas arī publikāciju sadaļa.

 • KPMG Zvērinātu advokātu birojs
  Informācija par advokātu biroju, tā aktivitātēm un praktizējošajiem juristiem. Birojs piedāvā pakalpojumus uzņēmumiem, specializējoties korporatīvo tiesību un finanšu tiesību jautājumos.

 • Latvijas šķīrējtiesa
  Lapa informē par šķīrējtiesas darbības virzieniem, tiesnešiem, klauzulu un reglamentu.

 • Law & Finance Consulting Group. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
  Informācija par uzņēmuma sniegtajiem juridiskajiem, grāmatvedības un nodokļu pakalpojumiem.

 • Lex Mercatoria. Starptautisko/transnacionālo komerctiesību monitors
  Plaša informācija par starptautiskajām privāttiesībām, starptautiskajām publiskajām tiesībām, jūras tiesībām un tirdzniecības tiesībām. Grāmatu un žurnālu katalogs, publikācijas un zinātniski raksti. Saraksts ar starptautiskajām organizācijām komerctiesību jomā.

 • LEXTAL. Baltijas advokātu birojs
  LEXTAL ir pilna pakalpojumu klāsta advokātu birojs, kura pārstāvniecības atrodas visās trijās Baltijas valstīs. Advokātu biroja mājas lapā atrodama informācija par biroja vēsturi, komandu kā arī biroja prakses jomām.

 • Londonas arbitru asociācija jūras tiesībās
  Informācija par Londonas arbitru asociāciju jūras tiesībās, tās noteikumiem, cenām, ētikas kodeksiem, tribunāla veidošanu u.c. jautājumiem. Pieejami arī raksti un konferenču materiāli, kas saistīti ar jūras tiesību jomu, kā arī saites uz citām mājas lapām par jūras tiesībām.

 • Londonas starptautiskās arbitrāžas tiesa
  Mājas lapā pieejama informācija par Londonas Starptautiskās arbitrāžas tiesu, kas darbojas kā starptautiska komercstrīdu risināšanas institūcija, tās noteikumiem un pakalpojumiem, strīdu risināšanas formām - arbitrāžu un starpniecību, kā arī par citiem saistošiem šīs jomas jautājumiem.

 • Loze & Partneri. Zvērinātu advokātu birojs
  Zvērinātu advokātu biroja Loze & Partneri mājaslapa. Informācija par advokātu biroju, tā aktivitātēm un darbības jomām.

 • Pastāvīgā arbitrāžas tiesa
  Vispārīga informācija par tiesu, tās darbību regulējošo dokumentu teksti, iztiesāto un skatāmo lietu saraksti, arbitrāžas spriedumu teksti, arbitru saraksts, publikācijas par pētījumiem, saites uz citām mājas lapām par arbitrāžu.

1234