Meklēšana


Palīdzība
 • Mjanmas Savienības Republikas tiesību sistēma
  Kyaw Hla Win veidotais ceļvedis sniedz pārskatu par Mjanmas tiesību sistēmu un tās vēsturi, juridisko izglītību un juridiskajām profesijām, kā arī apkopo saites uz Mjanmas tiesību pētniecībai noderīgiem interneta resursiem.

 • Namībijas tiesību sistēmas pētniecība
  Geraldine Mwanza Geraldo, Isabella Skeffers un Hilya Nandago ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par Namībijas konstitūciju, juridiskajām profesijām un juridisko izglītību.

 • Par likumu un valsti. Latvijas Vēstneša portāls
  Portāls „Par likumu un valsti” ir Latvijas Republikas oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” uzturēta vietne, kas nodrošina autoritatīvu un uzticamu pieeju valsts informācijai. Portālā pieejami normatīvo aktu jaunumi un skaidrojumi, valsts iestāžu informācija, e-konsultācijas, saites uz Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzēm.

 • Singapūras tiesību sistēmas un tiesību pētniecības ceļvedis
  Tzi Yong Sam Sim un Chai Yee Xin ceļvedis sniedz pārskatu par Singapūras tiesību sistēmu, tiesību avotiem, tiesu sistēmu un alternatīvo strīdu risināšanu. Saites uz juridiskās informācijas resursiem internetā un juridiskajām datubāzēm Singapūras tiesību izpētei.

 • Somijas tiesības internetā
  Sami Sarvilinna un Erika Bergström ceļvedis ietver informāciju par Somijas konstitūciju, tiesu sistēmu, parlamentu un valdību, kā arī resursus par jurista profesiju, tiesu praksi un tiesību aktiem internetā.

 • Starptautiskā advokātu asociācija
  Starptautiskās advokātu asociācijas mājaslapa. Informācija par asociāciju, tās struktūru un aktivitātēm; konferenču kalendārs, asociācijas publikācijas un video materiāli.

 • Starptautisko tiesu un tribunālu projekts
  Jaunumi starptautisko tiesu un tribunālu iztiesātajās lietās, pētījumi par starptautisko tiesu un tribunālu daudzskaitlību, tiesnešu profesionālo un tiesību ētiku, uzvedību un neatkarību, iespējām piedalīties starptautisko tiesu un tribunālu darbībā, tiesībām iesniegt prasības starptautiskās tiesās un tribunālos, materiālo tiesību un procesuālo tiesību jautājumiem, Starptautisko krimināltiesību tiesu. Starptautisko tiesu un tribunālu sinoptiskā tabula.

 • Taivānas tiesību pētniecības ceļvedis
  Alex (Xiaomeng) Zhang veidotais ceļvedis sniedz Taivānas tiesību sistēmas pārskatu, kā arī apkopo noderīgus resursus padziļinātai Taivānas tiesību pētniecībai.

 • Tiesības un tiesību pētniecība Svazilendā
  Buhle Dube and Alfred Magagula veidotais ceļvedis sniedz informāciju par Svazilendas tiesību avotiem, tai skaitā detalizētu Konstitūcijas satura pārskatu. Ceļvedī ir iekļauta arī informācija par juridisko izglītību un juridiskajām profesijām Svazilendā.

 • Zimbabves tiesības
  Jimcall Pfumorodze un Emma Chitsove Chiware ceļvedis ietver informāciju par Zimbabves tiesību avotiem, konstitūciju, tiesu sistēmu, juridisko profesiju, juridisko palīdzību, starptautiskajām tiesībām un to piemērošanu valstī, tiesus prakses apkopojumiem, kodeksiem un juridiskās izglītības iestādēm. Ceļvedis sniedz arī aprakstu par Zimbabves juristu biedrībām.

12